Keresés

Fiókom

Kedvenceim

Kosaram

Üzletek

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

Vásárlási utalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító sorszámozott okirat. Az utalvány kibocsátási értéke az az összeghatár, amely értékben a vásárló a Dockyard üzleteiben, utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.

1. A vásárlási utalvány kötelező tartalmi elemei:

-          kibocsátó adatai: Dockyard Stores (Dockyard Islands Kft, 1037 Budapest, Csillaghegyi út 15-17)

-          a vásárlási utalványra vonatkozó utalás

-          a kibocsátási érték magyar forintban

-          a kiállítás dátuma

-          a felhasználási időszak

-          felhasználási helyek adatai

-          sorszám

2. A vásárlási utalványról

A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat.

A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani különböző kibocsátási értékben (1.000Ft, 5.000Ft, 10.000Ft, 20.000Ft).

A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.

A vásárlási utalvány vételára nem lehet magasabb az utalvány kibocsátási értékénél.

A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány felhasználására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

A vásárlási utalvány elvesztése, sérülése, csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

Kizárólag az a vásárlási utalvány használható fel, amely a vásárlás pillanatában a kibocsátó időbélyegzőjével és informatikai rendszerében érvényesítésre került, illetve érvényes, azaz a felhasználási ideje nem járt le.

3. A vásárlási utalványokat kizárólag a Dockyard üzleteiben lehet megvásárolni, személyes átvétellel.

Utalvány vásárlásról kibocsátó pénztárbizonylatot ad ki. Ezzel egyidejűleg az utalvány élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében, illetve az utalványon rögzítésre kerül a kiállítás dátuma.

4. A vásárlási utalvány felhasználása

Az utalvány felhasználása az vásárlási utalványon feltüntetett határidőhöz (1év) és helyhez (Dockyard Üzletek)  kötött.

A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható.

A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül a Dockyard üzleteiben, az ajándék utalvány kibocsátási értékén árut vagy szolgáltatást vásárolni.

A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. A kibocsátó, illetve a felhasználási hely nem vizsgálja az utalvány tulajdonjogát.

A vásárlási utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy értékesítéskor élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében, valamint az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk.

A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló az áru/szolgáltatás ellenértékének egészben vagy részben történő kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.

A vásárlásra, minden egyéb tekintetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás igénybevétele esetén.

A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

Az utalvány készpénzre nem váltható, érvényes vagy érvénytelen utalvány visszavásárlására a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.

Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor az felhasználás helye (üzlet) minden esetben a termék teljes összegéről állítja ki a bizonylatot/számlát.

A vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.  A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.

A felhasználás határidejének lejárta utána a fel nem használt utalványok érvényüket veszítik, visszaváltásra vagy hosszabbításra a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.

A Dockyard Islands  Kft. a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja,  az aktuális feltételeket honlapján és pénztáraiban közzéteszi. 


Dockyard Islands Kft, 2018. október 26.